ارتباط با ما

ارتباط با ما

دبیرخانه اول : زاهدان، خیابان شهید برفی، تئاتر شهر دبیرخانه جشنواره سراسری ایران شهر
دبیرخانه دوم : ایرانشهر، بلوار هنرمندان، مجتمع فرهنگی و هنری، دبیرخانه جشنواره سراسری تئاتر خیابانی ایران شهر
تلفن : 33440266-054
نمابر: 33442655-054

فرم ارتباط با ما